Picture of Big Mac

Big Mac

508 kcal
Picture of Big Mac

Dos pida karni di 100% puru ku un sous spesial riba un pan ku simia i korona ku keshi merikano di smèlt, kròpsla, siboyo i ougùrk.

Product Information

Nutritional information

Allergen information

Mc-Donalds App

Download the app

Download the app and don't miss anything

Download the app and don't miss anything