Picture of Apple Pie

Apple Pie

234 kcal
Picture of Apple Pie

Esaki ta e tradishon ku lo bo ke konserva, ku dushi apel simpel sasoná ku “cinnamon”, i kushina den un mansa di pastechi.

Product Information

Nutritional information

Allergen information

Mc-Donalds App

Download the app

Download the app and don't miss anything

Download the app and don't miss anything