Picture of Sundae di Stròbèri

Sundae di Stròbèri

219 kcal
Picture of Sundae di Stròbèri

Ice scream soft di vania sirbi cu menos fat, sirbi cu un sauce di “sweet and tart strawberry

Product Information

Nutritional information

Allergen information

Mc-Donalds App

Download the app

Download the app and don't miss anything

Download the app and don't miss anything